Privacy(verklaring)

Opdrachtnemer handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft Opdrachtnemer een Privacyverklaring opgesteld, die te raadplegen is op haar website.

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Opdrachtnemer verstrekt, zal Opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat Opdrachtnemer de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Cookies

Bij het bezoeken van de website kan Opdrachtnemer informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Opdrachtnemer verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.